Hei kjære kunde

Her følger kjøpsbetingelsene hos fjeldborg.no (heretter referert til som selger): Alle kunder som skal handle hos fjeldborg.no må være over 18 år. Vi sender foreløpig kun innen Norge. ONLY SHIPPING WITHIN NORWAY, NO INTERNATIONAL SHIPPING.

Pris og betaling:

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer moms (25%), men er eksklusive frakt.
Selger forbeholder seg retten til å fraskrive seg ansvar for tekniske feil og trykkfeil/skrivefeil hva pris angår. Kjøpet vil bli hevet og summen tilbakebetalt ved feil prissetting.

Kjøp i FjeldborgShop betales med kredittkort (Visa eller Mastercard). Din sikkerhet og trygghet er meget viktig for oss, og med samarbeidspartnere som Netaxept blir denne sikkerheten ivaretatt. Netaxept er en av Nordens ledende tilrettelegger av betalingsløsninger for nettbutikker, og er et datterselskap av BBS, Bankenes BetalingsSentral. Ved kjøp i FjeldborgShop, vil kjøpesummen bli reservert på konto frem til varene er plukket. Først når varene er plukket og er klare for sending, blir kontoen din belastet.

Forbehold om utsolgt:

Det kan forekomme at varen kjøper har bestilt er utsolgt, selv om den fremstår aktiv. Vi forbeholder oss retten til å kontakte kjøper dersom dette skulle skje, for å finne en løsning. Vi kan enten slette varen fra kjøpers ordre, finne en erstatning eller ettersende varen om denne er på vei til lager innen rimelig tid. Hvilken løsning som er mest aktuell, vil være kjøpers avgjørelse.


Levering:

Varer sendes etter at din betaling er registrert. Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post når betaling er mottatt.
Fraktkostnad påløper alle ordre , unntatt i de tilfeller hvor kunden har valgt å hente i butikk (13Tretten, Halfdan Wilhelmsens alle 13, 3116 Tønsberg) (det er for øyeblikket ikke mulig å hente i butikk).
For tiden er fraktpris kr 99,- per ordre for servicepakke, uansett vare. Om det forekommer salg av møbel på fjeldborg.no vil dette høyst sannsynlig medføre en høyere fraktpris. Vi kontakter deg på e-post for å finne en løsning.

Postsending:

Vi sender alle pakker med Bring/Posten Norge, enten til kjøpers postkasse eller for avhenting på postkontor/post i butikk. Fremsendingstiden er typisk 1-3 virkedager (avhengig av avstand), enkelte strekninger 4-5 virkedager.

Varer postlegges 5 dager i uken (man-fre), med unntak av ferieavvikling som vil bli annonsert med beskjed om lenger leveringstid i det aktuelle tidsrom.
Det er kjøpers ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Dersom pakken ikke hentes innen 14 dager på postkontoret blir pakken sendt i retur til oss, og kjøper kan bli belastet med et gebyr på opptil kr 400,-.
Dersom Fjeldborg - Aune Westrum må sende pakken igjen p.g.a inkorrekt adresse eller uavhentet pakke, må kjøper betale denne kostnaden.

Angrerett:

Du har etter Forbrukerkjøpsloven full angrerett i 14 dager. Ved retur skal varen være hel, ubrukt og i original emballasje. Merkelapper må ikke fjernes. Kjøper betaler returomkostningene (Lov om angrerett §15, første ledd).
Angrerettskjema følger ordrebekreftelsen din som vedlegg, den skrives ut og fylles ut. Skjemaet skal følge varen ved retur.
Brukte, vintage og retro varer selges ”as is”, og bruksslitasje og spor av levd liv må påregnes. Dette er en del av varens sjarme og verdi. Vi etterstreber oss å beskrive varen så godt det lar seg gjøre for å unngå misforståelser om varens stand.
Det gis ingen retur på brukte, retro eller vintage varer.
Det gis ingen retur på tilbudsvarer.

Reklamasjon:

Reklamasjon gis ved feil eller mangler på varen(e). Ta kontakt med oss ved en evt. reklamasjon, da vi dekker returkostnadene (ikke transportskader). Dersom emballasjen er skadd, signer med forbehold, oppgi skadet emballasje, og ta deretter kontakt med bring.no/posten.no. Vi sjekker alle varer før avsending.


Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.
Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig til shop@fjeldborg.no.
Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

Holde kjøpesummen tilbake

Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)

Kreve erstatning

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med fjeldborg.no, betaler ikke fjeldborg.no disse utgiftene.

Personopplysninger:

Du kan være trygg på at selger håndterer dine personopplysninger med største diskresjon.
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse lagres i selgers system for ordrehistorikk og sending av varer. Vi videreformidler ingen slik informasjon til tredjepart.
Du kan velge å krysse av for å motta vårt nyhetsbrev, som kommuniserer nyheter og gode tilbud til våre kunder. Du kan selv avmelde deg fra nyhetsbrevet når du måtte ønske.
Vi oppbevarer ingen kredittkortinformasjon i vårt system, Nets er ansvarlig for sikker betaling.

Ekstraordinære forhold:

Fjeldborg.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis fjeldborg.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor fjeldborg.no´s kontroll, og som fjeldborg.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Fjeldborg.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra fjeldborg.no´s side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Force majeure:

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er fjeldborg.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.www.fjeldborg.no 2012
Fjeldborg - Aune Westrum
shop@fjeldborg.no

Lystadsvingen 16, 3209 Sandefjord
Tlf. 900 11 638
Organisasjonsnummer: 997 402 669